Eesti English Русский
Otsi

                    

Uudised

27/04/2020 08:46  MUUTUNUD HINDAMISE KORD ERIOLUKORRA AJAL
Muutunud hindamise kord 16.03.2020 – 09.06.2020
 
1. 3.trimestril rakendatakse Tudu kooli õpilaste õppekavast lähtuvate teadmiste ja oskuste hindamiseks kujundava hindamise põhimõtteid. Aineõpetajad annavad sõnalist tagasisidet õpilastele ja nende vanematele kas kirjalikult või suuliselt.
Eelkõige hinnatakse iseseisva õppimise käigus õpilase poolt kulunud pingutuse määra ja valmisolekut parima tulemuse saavutamiseks antud õppeaines.
Vajadusel juhitakse tähelepanu ilmnenud probleemidele ja põhimõttelisele valesti mõistmisele õppeülesannete täitmisel.
 
2. 3.trimestril numbrilist hindamist ei rakendata. Õpilase tööd hinnatakse kahel tasemel:
                              1) A – arvestatud
                              2) MA – mitte arvestatud
 
  • A (arvestatud) - omistatakse õpilasele juhul, kui ta on vaadeldava õppeülesande sooritanud korrektselt ettenähtud ajaperioodi jooksul ning selle esitanud õigeaegselt suulisel või kirjalikul viisil ( mis on varem õpilase ja õpetaja poolt kokku lepitud).
 
  • MA (mitte arvestatud) – omistatakse õpilasele juhul, kui vaadeldav õppeülesanne on jäänud õpilase poolt esitamata ilma mõjuva põhjuseta, kui ta ei ole pöördunud õpetaja poole abi saamiseks ega ole informeerinud õpetajat sellest, et tal on esinenud raskusi antud teema mõistmisel.
 
3. 2019/20120. õppeaasta kokkuvõtvad hinded klassi lõpetamiseks kujundatakse 1. ja 2. trimestri kokkuvõtvate hinnete baasil. 3.trimestri tulemusi (A, MA) kasutatakse lõpliku hinde kujundamisel juhul, kui 1. ja 2. trimestri hinded on olnud erinevad ning võib tekkida raskusi otsustamisel. Õppeaasta kokkuvõtvad hinded avaldatakse klassitunnistusel numbritega.
 
 

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

Koduleht Elitec'st